DR. VASS DÁNIEL BÉLA

BEMUTATKOZÁS

Dr. Vass Dániel Béla

irodavezető: dr. Vass Dániel Béla LL.M.

ügyvéd, jogi szakfordító szakjogász


A Dr. Vass Dániel Béla Ügyvédi Iroda a polgári jog vagyonjogi (dologi jogi, kötelmi jogi és öröklési jogi), valamint jogi személyekkel (elsősorban gazdasági társaságokkal) kapcsolatos területein, továbbá közigazgatási és munkajogi ügyekben vállalja ügyfelei jogi képviseletét.

Az iroda mind természetes személy (lakossági) ügyfelek, mind pedig vállalkozások részére nyújt jogi szolgáltatásokat; gazdasági társaságok vonatkozásában az elektronikus cégeljárások mellett foglalkozik a mindennapi cégműködés során felvetődő jogi problémák megoldásával, szerződések megalkotásával, követeléskezeléssel, jogi átvilágítással, ingatlan-ügyintézéssel, munkajogi ügyekkel, valamint teljeskörű adatvédelmi szolgáltatásokkal.

Az ügyvédi iroda bíróságok előtti peres képviselet és hatóságok előtti jogi képviselet ellátásával, illetve jogi tanácsadással segíti ügyfeleit, továbbá vállal okiratszerkesztést, amelyet ügyfelei kérésére magyar és angol nyelven is teljesít, valamint professzionális jogi szakfordítással és cégeljárásokban hiteles jogi szakfordítással áll rendelkezésükre.

A Dr. Vass Dániel Béla Ügyvédi Iroda az egyes jogterületeken kiemelkedő szakmai tudással rendelkező jogászokkal szoros együttműködésben áll az ügyfelek rendelkezésére; partnerei között a peres képviselet, az adatvédelmi jog, az agrárjog, a szellemi alkotások joga és a jogi szakfordítás területein magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában lévő jogászok is megtalálhatók.

Az ügyvédi megbízás az ügyfél és az ügyvéd közötti bizalmon alapuló jogviszony, amelyben mind a megbízás tárgya, mind a megbízási díj szabad és egyedi megállapodás eredménye. Az ügyvédi iroda ezért minden megkeresés esetében fenntartja magának a jogot arra, hogy szabadon döntsön arról, vállalja-e a jogi képviselet ellátását.

SZAKTERÜLETEK

Peres képviselet és hatóságok előtti jogi képviselet

Jogi képviselet polgári peres (vagyonjogi), közigazgatási és munkaügyi perekben, valamint polgári nemperes eljárásokban.

Ingatlan

Ingatlanokkal kapcsolatos okiratszerkesztés és teljeskörű földhivatali ügyintézés, tanácsadás ingatlanjogi kérdésekben, peres képviselet.

Termőföld

A földforgalmi törvény hatálya alá tartozó területekkel kapcsolatos okiratszerkesztés és teljeskörű ügyintézés a földhivatal és más hatóságok előtt, jogi tanácsadás földügyekben, peres képviselet.

Cégügyek

Gazdasági társaságokkal kapcsolatos jogi szolgáltatások, okiratszerkesztés és teljeskörű ügyintézés a cégbíróság és más hatóságok előtt.

GDPR

A magyar és uniós jognak megfelelő adatvédelmi szolgáltatások:

  • adatvédelmi és adatkezelési szabályzatok, valamint kapcsolódó okiratok elkészítése,

  • adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozatok, iratminták megszövegezése,

  • tanácsadás adatvédelmi kérdésekben,

  • adatvédelmi tisztviselői tevékenység ellátása,

  • képviselet hatósági eljárásban.

Jogi szakfordítás

Jogi dokumentumok és jogi szakszövegek professzionális fordítása magyar–angol és angol–magyar szövegirányban, kétnyelvű okiratszerkesztés, cégkivonat hiteles fordítása, valamint a cégjegyzékbe bejegyzendő adatok és cégiratok hiteles fordítása.

KAPCSOLAT

E-mail: Fejlesztés alatt...

Mobil: Fejlesztés alatt...

Postacím: Fejlesztés alatt...

Ügyfélfogadás

Az ügyfélfogadás előzetes egyeztetés alapján az ügyvédi iroda Fejlesztés alatt... tárgyalóirodájában történik, megbeszélésekre és szerződéskötésre az ügyfelek kérése alapján egyéb helyszíneken is sor kerülhet.

Székhelyiroda:

Fejlesztés alatt...

Tárgyalóiroda:

Fejlesztés alatt...